درباره ما

قالیشویی حاشیه مجموعه ای است درشمال غرب تهران که با استفاده تجهیزات مدرن وپرسنل ماهر درسالهای اخبرتوانسته رضایت مشتریان خودراجلب نماید دراین مجموعه سعی می شود بااستفاده ازتجهیزات تمام اتماتیک ومدرن خدمتی شایسته مشتریان خودراارائه نماید لذاخوشحال خواهیم بود تادرزمینه مانندتعمیرات ترمیم انواع فرشهای دست بافت ابریشمی گل ابریشم صادراتی ماشینی ومبلمان رفوگری ریشه زنی شیرازه ترمیم ورفع سوختگی لکه گیری ورنگ برداری چرم دوزی وشستشوی انواع فرش ومبلمان درخدمت شهروندان عزیز می باشد .